Ubuntu hàng tuần #2


Ubuntu

Ubuntu 24.04 Noble Numbat bản Beta cuối cùng cũng đã được phát hành. Tuy vậy, danh sách các gói phần mềm trong giai đoạn FFP vẫn còn khá dài và thời gian cho đến mốc phát hành chính thức chỉ còn 2 tuần. Cộng đồng nói chung và Canonical nói riêng sẽ vẫn còn tiếp tục làm việc cật lực xử lý danh sách phần mềm này. Dù có vậy đây không nên là lý do cản trở người dùng Ubuntu cập nhật OS của mình lên phiên bản 24.04. Cá nhân mình cũng sẽ cập nhật lên 24.04 Beta khi tìm được thời gian vào cuối tuần này.

Khi mà hệ điều hành nguồn mở cho PC và bản thân phần cứng laptop/PC đã trở thành hàng hóa phổ thông, hướng phát triển tự nhiên tiếp theo là đem hệ điều hành nguồn mở lên các thiết bị IoT. Trong xu hướng này, vào ngày 9/4 vừa qua, Canonical đã công bố gói hỗ trợ Ubuntu Pro cho thiết bị IoT cũng như hợp tác với các ODMs (Orignal Device Manufacturers - Nhà sản xuất thiết bị). Một số đối tác có thể kể đến là ADLink, AAEON, Advantech và DFI. Theo đó Canonical sẽ hỗ trợ các công cụ quản lý thiết bị từ xa, cung cấp gói kernel RealTime, vá lỗi các phần mềm nguồn mở, và đảm bảo rằng phần mềm chạy trên Ubuntu cho thiết bị sẽ đạt các chuẩn an toàn thông tin: FIPS, HIPAA, PCI-DSS. Canonical cũng bắt tay hợp tác với Qualcomm (System-on-Chip Manufacturers) đảm bảo rằng Ubuntu và Ubuntu Core sẽ chạy trên tất cả các Chip sản xuất bởi Qualcomm.

Cập nhật USN

Lại thêm một tuần với rất nhiều lỗi bảo mật được vá bởi cộng đồng nguồn mở.

USN-6722-1: Django vulnerability

USN-6723-1: Bind vulnerabilities

CVE: CVE-2023-50387, CVE-2023-50868

USN-6724-1: Linux kernel vulnerabilities USN-6725-1: Linux kernel vulnerabilities USN-6726-1: Linux kernel vulnerabilities https://ubuntu.com/security/notices/USN-6701-4 Linux kernel sửa rất nhiều lỗi bảo mật ở các subsystem khác nhau: KSMDB, Btrfs, Xen, Kernel cho Azure.

USN-6721-2: X.Org X Server regression

USN-6719-2: util-linux vulnerability

Phiên bản util-linux
Ubuntu 23.10 2.39.1-4ubuntu2.2
Ubuntu 23.04 2.39.2-4ubuntu3.4
Ubuntu 20.20 2.34.0.1ubuntu9.6

USN-6727-1: NSS vulnerabilities

Phiên bản libnss3
Ubuntu 23.10 2:3.98-0ubuntu0.23.10.1
Ubuntu 23.04 2:3.98-0ubuntu0.22.04.1
Ubuntu 20.20 2:3.98-0ubuntu0.20.04.1

USN-6728-1: Squid vulnerabilities