Ubuntu hàng tuần #1


Lỗi bảo mật xz/liblzma CVE-2024-3094 lùm xùm cuối tháng 3/2024 đã làm xôn xao cộng đồng mã nguồn mở trên toàn thế giới. Cho các bạn chưa có dịp theo dõi, CVE-2024-3094 là mã định danh cho một lỗi bảo mật của thư viện nén dữ liệu lzma, trong đó hacker nặc danh đã cố ý chèn mã độc vào mã nguồn của lzma. Các chuyên gia an ninh mạng trong cộng đồng vẫn đang ngày đêm dịch ngược mã độc này để hiểu rõ hơn mục tiêu cũng như phạm vi ảnh hưởng của CVE này. Hiện tại, bạn có thể tham khảo dòng thời gian của toàn bộ quá trình tấn công tại bản tóm tắt của Russ Cox

Trong khi sẽ còn tốn rất nhiều thời gian đến khi ảnh hưởng của CVE-2024-3094 đến toàn hệ sinh thái mã nguồn mở được làm rõ, CVE này chắc chắn đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Ubuntu 24.04. Canonical Security đã quyết định xóa và build lại toàn bộ các binary của Ubuntu 24.04. Do việc build lại này, lịch phát hành của bản Beta sẽ bị rời sang ngày 11/4/2024. Lịch phát hành chính thức của Ubuntu 24.04 sẽ vẫn là 25/04/2024 theo như kế hoạch ban đầu.

Theo như bản tóm tắt của Russ Cox, backdoor được chính thức phát hành vào xz v5.6.1 và được lobby đưa vào Debian ngày 25/03/2024. Debian cập nhật phiên bản xz trong repo của Debian ngày 27/03/2024. Jia Tian (một trong các hacker) tạo một báo cáo bug yêu cầu Ubuntu đưa xz vào Ubuntu 24.04 để kịp quá trình phát hành. Theo như dòng thời gian này, người dùng tham gia vào quá trình test Ubuntu 24.04 hoặc dùng kho phần mềm *-proposed của Ubuntu 24.04 đều có khả năng có backdoor này trong hệ thống.

Chỉ xz phiên bản 5.6.0 hoặc 5.6.1 bị ảnh hưởng vì vậy hệ thống chạy phần mềm xz phiên bản cũ hơn 5.6.0 không cần lo lắng về lỗi bảo mật này. Để kiểm tra phiên bản của phần mềm xz trong hệ thống, người dùng có thể dùng câu lệnh sau:

$ dpkg -l xz-utils
ii xz-utils   5.2.5-2ubuntu1       amd64    XZ-format compression utilities

Phiên bản xy-utils hiện tại trong Ubuntu 22.04 là 5.2.5-2ubuntu1 không bao gồm mã độc.

Cập nhật USN

USN-6720-1: Cacti vulnerability

LSN-0102-1: Kernel Live Patch Security Notice

USN-6710-2: Firefox regressions

USN-6721-1: X.Org X Server vulnerabilities

Phiên bản xserver-xorg-core xwayland
Ubuntu 23.10 2:21.1.7-3ubuntu2.8 2:23.2.0-1ubuntu0.5
Ubuntu 22.04 2:21.1.4-2ubuntu1.7~22.04.9 2:22.1.1-1ubuntu0.12
Ubuntu 20.04 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.16 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.16
Ubuntu 18.04 2:1.19.6-1ubuntu4.15+esm7 2:1.19.6-1ubuntu4.15+esm7
Ubuntu 16.04 2:1.18.4-0ubuntu0.12+esm12 2:1.18.4-0ubuntu0.12+esm12
Ubuntu 14.04 2:1.15.1-0ubuntu2.11+esm11